Old Version

Register as company

Գրանցումը միայն անշարժ գույքի գործակալությունների և անհատ գործակալների համար
Եթե Դուք անշարժ գույքի սեփականատեր եք և ցանկանում եք ավելացնել Ձեր գույքը Myrealty.am-ում, խնդրում ենք սեղմել ավելացնել կոճակը:
* fields required

Realtors best offers Featured open Add
MINIMAL 3 3 6 300
STANDART 10 10 20 1200
PROFESSIONAL 15 15 15 2000
PROFESSIONAL PLUS 20 20 20 3000
SUPER 40 40 40 10000
UNLIM 50 300 500000 1000000
ZERO 3 1000 1000 1
STARTER MINI 2 2 2 100
PROFESSIONAL BANK 5 5 5 75

Օnline payments

WIDE RANGE OF PAYMENT METHODS

Need help? Ask our experts

DO NOT HESITATE TO CONTACT US